standard usługi szkoleniowej dla klientów biznesowych i organizacji

 • Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych uczestników (przykładowe metody)
 • Raport z IAPS dla klienta
 • Wydrukowane bogate, autorskie materiały szkoleniowe (z logotypem klienta)
 • Certyfikat uczestnictwa (z logotypem klienta)
 • Ewaluacja szkolenia i raport poszkoleniowy
 • Półroczna obsługa poszkoleniowa uczestników (konsultacje mailowe i telefoniczne z trenerem)

 

Każde szkolenie projektujemy i przygotowujemy „od zera” – nie używamy gotowych konspektów i schematów, by jak najlepiej dopasować szkolenie do grupy i realiów organizacji.

Przed szkoleniem przeprowadzamy szczegółową Identyfikacją i Analizę Potrzeb Szkoleniowych tak, by szkolenie odpowiadało na rzeczywiste zapotrzebowanie Klienta. Identyfikacja i Analiza potrzeb szkoleniowych realizowana jest na 3 poziomach: organizacji (w zakresie kultury organizacji), zadań i obowiązkówpracowników – uczestników szkoleń oraz analiza osobowa (potencjał pracy).

Następnie projektujemy szkolenie w oparciu o sugestie, po czym przedstawiamy ostateczną ofertę, w której proponujemy dokładny zakres merytoryczny, czas i formę szkolenia. Po jej zaakceptowaniu przystępujemy do realizacji szkolenia.

Po każdym przeprowadzonym szkoleniu dokonujemy ewaluacji zadowolenia uczestników oraz efektywności szkolenia, a następnie przedstawiamy raport poszkoleniowy. W ramach współpracy oferujemy także obsługę poszkoleniową – przez pół roku trener jest do dyspozycji uczestników szkolenia, dbając o wykorzystywanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.

Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych umożliwia zidentyfikowanie luk kompetencyjnych w określonych zakresach oraz wskazanie kierunków rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Badanie potrzeb koncentruje się na diagnozowaniu rozbieżności między stanem obecnym a pożądanym.

W trakcie Identyfikacji i Analizy Potrzeb Szkoleniowych (IAPS) stosujemy tak zwany kwintet szkoleniowy.

Trener w trakcie procesu badania potrzeb szkoleniowych kontaktuje się z kluczowymi dla szkolenia działami firmy: z zarządem, działem HR, bezpośrednimi przełożonymi uczestników szkolenia i uczestnikami. Propozycja programu szkoleniowego przesyłana jest do akceptacji wszystkim zainteresowanym. Po wniesieniu ewentualnych poprawek, trener przystępuje do realizacji szkolenia.

 

Przykładowe metody badania potrzeb szkoleniowych:

 • Rozmowa
 • Analiza sposobu pracy uczestników
 • Wywiad
 • Ocena obecnego stanu wiedzy uczestników
 • Kwestionariusz ankietowy
 • Ocena obecnego stanu umiejętności uczestników
 • Obserwacja
 • Analiza dokumentów firmy
 • Mystery shopping / Mystery client
 • Focus group
Share This