doświadczenie

Szkolę od 2003 roku, przeprowadziłem ponad 14 tysięcy godzin szkoleniowych

profesjonalizm

Prowadzę szkolenia bez prezentacji multimedialnych,
realnie angażuję uczestników w szkolenia

wsparcie

Wspieram zespoły i organizacje w osiąganiu mierzalnych efektów biznesowych

Wypracowałem ponad 14 000 godzin szkoleniowej,
ponad 4 000 godzin doradztwa, mentoringu
i konsultacji biznesowych w ciągu ponad 20 lat.

Projektuję szkolenia w oparciu o cele,
dzięki czemu moje szkolenia są efektywne
biznesowo, a ich efekty są mierzalne.

Kładę nacisk na wdrożenie zdobytych kompetencji,
dzięki czemu szkolenia niosą ze sobą
realne korzyści dla uczestników i organizacji.