oferta

Szkolenia

Gotowe szkolenia prowadzone według sprawdzonych programów, przeznaczone dla organizacji znających swoje potrzeby rozwojowe lub poszukujących szkoleń na poziomie podstawowym lub średnio – zaawansowanym.

Tematyka:

 • kompetencje menedżerskie
 • obsługa klienta, „trudny klient”
 • sprzedaż, budowanie relacji w biznesie
 • negocjacje
 • komunikacja perswazyjna
 • efektywna praca zespołowa
  … i wiele innych
Prawo w biznesie

Szkolenia prawnicze, współprowadzone z adwokatem, dotyczące różnorodnych obszarów praktycznego stosowania prawa w biznesie. Szkolenia prowadzone są przystępnym językiem, bez prawniczego żargonu, w oparciu o studia przypadków i metody aktywizujące uczestników.

Tematyka:

 • Prawne aspekty reklamacji i zarządzanie reklamacjami
 • Windykacja należności – negocjacje i windykacja sądowa
 • Podstawy prawa dla menedżerów
 • Zabezpieczenia umów handlowych
 • Prawo autorskie

… i wiele innych

Mentoring

Zindywidualizowany proces rozwojowy opierający się o cykliczne spotkania, realizowany w oparciu o ustalony kontrakt i narzędzia rozwojowe. Mentoring jest oparty o wspólne wartości i partnerską relację, w której mentor dzieli się swoim doświadczeniem i wspomaga mentee w jego drodze do ustalonych celów. Więcej o mentoringu tutaj: https://www.promentor.pl/czym-jest-mentoring/

Przeprowadziłem już kilkanaście procesów mentoringowych, głównie z zakresu kompetencji trenerskich, a moi mentee osiągają sukcesy zawodowe w branży szkoleniowej.  Moja wizytówka jako mentora: https://www.promentor.pl/project/marcin-krukar/

Szkolenia integracyjne

Gdy zespół powiększa skład w krótkim czasie, albo na co dzień pracuje w różnych lokalizacjach, warto spotkać się i przeżyć coś razem. Integracja ważna jest też dla zespołów projektowych, interdyscyplinarnych, łączących ludzi o wielu specjalizacjach.

W czasie szkoleń integracyjnych wraz z uczestnikami koncentrujemy się zarówno na przyjemnych aspektach wspólnego doświadczania i zabawy jak i na płynących z nich merytorycznych wnioskach i obserwacjach – łącząc „przyjemne z pożytecznym”, by ze spędzonego razem czasu wypływała wartość dla firmy.

Przykładowe tematy:

 • Integracja w oparciu o wspólne cele i wartości zespołu lub organizacji
 • Efektywnie działający zespół
 • Nie taka straszna zmiana jak ją malują!
 • Tak samo różni – współpraca zamiast rywalizacji
 • Skuteczna komunikacja 
Wystąpienia w ramach eventów

Sporadycznie występuję na różnego rodzaju eventach i konferencjach branżowych dla większych grup. Każde takie wystąpienie jest „szyte na miarę” pod konkretną grupę odbiorców i uzgodnione cele. Zawsze staram się zaangażować uczestników i zaskoczyć niestandardowym spojrzeniem na zagadnienie. Oprawę wystąpienia stanowi animacja w Prezi.

Dotychczas prowadziłem prelekcje na następujące tematy:

 • „Efektywność biznesowa szkoleń”
 • „Sprzedaż w oparciu o relacje”
 • „Pracownicy i pracodawcy – czyli jak stworzyć dobry zgrany zespół”
 • „Jak pozyskać pracownika i wykorzystać jego potencjał”
 • „Narzędzia mentoringowe”
Szkolenia dedykowane

Szkolenia „szyte na miarę”, poprzedzone identyfikacją potrzeb rozwojowych i określeniem celów biznesowych projektu. Po etapie szkoleniowym następuje wdrożenie  wspomagane przez trenera, co przekłada się bezpośrednio na efektywność biznesową szkoleń i zapewnia zwrot z inwestycji.

Obszary:

 • zarządzanie
 • sprzedaż
 • obsługa klienta
 • rozwój w organizacji (prowadzenie szkoleń)
 • negocjacje

… i wiele innych

Konsulting

Doradztwo biznesowe dedykowane dla kluczowych osób lub zespołów w organizacji, zorientowane na rozwój i wzrost efektywności. Poprzedzony jest dokładnym audytem i analizą stanu obecnego i nakreśleniem celów i kierunków rozwoju. Realizowany jest w formie spotkań indywidualnych lub warsztatów rozwojowych.

Obszary:

 • zarządzanie
 • szkolenia i rozwój
 • strategia
 • zmiana
 • wdrożenia
 • projekty i procesy
Projekty rozwojowe dedykowane dla organizacji

Projekty łączące w sobie różne formy rozwoju (np. szkolenia, warsztaty, konsulting, wdrożenie) i angażujące różne obszary działalności firmy. Są odpowiedzią na specyficzne i niestandardowe problemy i wyzwania stojące przed organizacją. W ramach tego typu projektów kładę szczególny nacisk na wdrożenie i trwałe utrzymanie zmian w działalności zespołów i organizacji.

Przykłady:

 • opracowanie i wdrożenie strategii i polityki szkoleniowej
 • przeszkolenie i wdrożenie trenerów wewnętrznych
 • wdrożenie mentoringu w organizacji
 • wsparcie w opracowaniu struktury komunikacji i zarządzania w organizacji
 • wsparcie w rekrutacji, opisie stanowiska pracy i wdrożeniu nowego pracownika
Warsztaty strategiczne

Warsztat kierowany do właścicieli i zarządów oraz kluczowych pracowników wyższych szczebli zarządzania lub do wszystkich pracowników niewielkich organizacji. Ich celem jest „spojrzenie z boku” na własną firmę, analizę stanu obecnego, określenie wizji rozwoju i strategii na najbliższe lata. Podczas warsztatów pełnię rolę facylitatora, pracuję takimi narzędziami jak Business Model Canvas, burze mózgów, grupy nominalne, kapelusze de Bono, projektowanie struktur i procesów, tworzenie harmonogramów działań i wiele innych. Efektem warsztatów jest zawsze konkretna wartość wypracowana przez uczestników, która wdrożona daje mierzalne efekty biznesowe.

Przykładowa tematyka:

 • Misja i wizja, strategia rozwoju organizacji
 • Nowa struktura organizacji
 • Innowacyjne produkty lub usługi
 • Zaplanowanie zmiany
 • Wypracowanie standardów jakości
Superwizja trenerska

Jeśli szkolisz i potrzebujesz informacji zwrotnej od życzliwego lecz szczerego kolegi z branży, zaproś mnie na swoje szkolenie. Dzięki znajomości standardów pracy trenera, wieloletniej praktyce i umiejętności oceny kompetencji trenerskich będę mógł wskazać Twoje mocne strony i obszary do rozwoju w pracy trenera.

Share This