KOMUNIKACJA W CZTERY OCZY I W ZESPOLE

– skuteczne rozumienie się z innymi w życiu zawodowym i prywatnym

WPROWADZENIE

Jeżeli pracujesz w zawodzie opiekuna bezludnej wyspy, w którym nie masz kontaktu z żadnymi ludźmi, nie czytaj dalej. Jeżeli jednak działasz i pracujesz w którymś innym dowolnym zawodzie (uwaga: poza opiekunem bezludnej wyspy), to temat komunikacji z innymi jest dla Ciebie jak najbardziej!

Niezależnie, czy pracujesz w zespole małym, czy bardzo dużym, czy Twój zespół jest stały, czy tez następują rotacje członków, a może regularne zmiany zespołów ze względu na pracę projektową, niezależnie, czy jesteś zwyczajnym członkiem zespołu, czy osobą funkcyjną w nim – to szkolenie ma charakter uniwersalny, a nabyte kompetencje są do wykorzystania w wielu życiowych sytuacjach, gdzie stykamy się z innymi, coś od nich chcemy, albo oni coś od nas, musimy cos ustalić, przeprowadzić, a czasem sobie wyjaśnić.

Dlaczego szkolenie ma wymiar uniwersalny? Ponieważ odnosi się zarówno do komunikacji 1:1, tam gdzie chcemy wpłynąć na konkretną osobę, zachęcić, przekonać do wykonania określonego działania, jak i do komunikacji zespołowej, kiedy występujemy wobec grupy osób i czegoś od tej grupy oczekujemy.

Drugi wymiar uniwersalizmu szkolenia to sytuacje komunikacyjne. Przeanalizujemy skuteczne sposoby komunikacji w sytuacjach neutralnych, uwzględniając nasze różne style wartości w komunikacji. Ale przyjrzymy się także sytuacjom trudnym (i „trudnym klientom”), kiedy posiadamy rozbieżne podejście do tematu, jego rozumienia, balansujemy na granicy konfliktu. Poznamy typy trudnych sytuacji i klientów, i w praktyce odpowiemy sobie na pytanie, jak sobie z nimi radzić, by podążać w stronę konstruktywnej komunikacji, satysfakcjonującej obie strony.

CELE SZKOLENIA

 • poznanie własnego stylu wartości w komunikacji
 • zrozumienie dominujących tendencji we własnym zachowaniu i reakcji na sytuacje
 • analiza poszczególnych cech i zachowań w kontekście wpływania na odczucia klienta i reakcję z nim (klient wewnętrzny i zewnętrzny)
 • zapoznanie się z typami i charakterystyką postaw „nieasertywnych” w relacjach ja –inni: typowych zachowań i możliwych wariantów każdego z typów
 • doskonalenie współpracy z „trudnym klientem” w różnych sytuacjach i relacjach w pracy: doprowadzanie do celu przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych relacji
 • kształtowanie umiejętności reakcji na nieasertywne postawy klienta wewnętrznego i zewnętrznego

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 • poznanie się, poznanie oczekiwań
 • pierwsze działania integracyjno-komunikacyjne (dyskusja, mini-gra)

 

 1. Formułowanie potrzeb i oczekiwań w komunikacji w grupie
 • rozróżnienie sytuacji komunikacyjnych: neutralne i konfliktogenne (mini-wykład)
 • różne priorytety w kontakcie z innymi (dyskusja)

 

 1. Style wartości w komunikacji zespołowej
 • wartości w naszym życiu i ich wpływ na komunikację (ćwiczenie)
 • style wartości w komunikacji – typy , mój styl (test, ćwiczenie)
 • potencjał i słabsze strony danego stylu (world cafe, prezentacje)
 • wykorzystanie potencjału stylów wartości we współpracy (case study, praca zespołowa, symulacje)

 

 1. Komunikacja w zmianie
 • zachowania komunikacyjne w sytuacji zmiany (case study, praca grup)
 • błędy komunikacyjne w sytuacji konfliktogennej (ćwiczenie, dyskusja)

 

 1. Trudny klient i jak definiować sytuację trudną komunikacyjnie
 • jak definiować słowo „klient” (dyskusja)
 • klient z koszmaru (ćwiczenie, praca grup, prezentacje)
 • zachowania trudnych klientów (dyskusja, mini-wykład))

 

 1. Typy trudnego klienta
 • czy ja mogę być trudnym klientem (test, mini-wykład, dyskusja)
 • typy niekonstruktywnych zachowań osób w naszym otoczeniu – jak sobie z nimi radzić (praca grup, prezentacje, dyskusja)

 

 1. Tak zwana asertywność i jej wypaczenia
 • czym jest, a czym nie jest asertywność? (dyskusja)
 • asertywność w procesie zarządzania sytuacjami trudnymi komunikacyjnie i konfliktowymi (mini-wykład, scenki, dyskusja)

 

 1. Podsumowanie szkolenia

   METODYKA SZKOLENIA

   Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi, bez użycia prezentacji multimedialnych, dzięki czemu uczestnicy efektywnie nabywają umiejętności oraz mogą już na szkoleniu sprawdzić stopień ich przyswojenia. Techniki wykorzystywane przez trenera to między innymi:

   • mini-wykłady – zawierają wiedzę z zakresu tematyki szkolenia potrzebną do jej efektywnej realizacji w praktyce, wprowadzają do późniejszej samooceny uczestników treningu, są podstawą do doskonalenia umiejętności,
   • ćwiczenia – pozwalają na bieżąco wykorzystywać nabytą wiedzę, wprowadzane w większości w trakcie wykładu urozmaicają jego przebieg,
   • dyskusja – stanowi moment refleksji po wykonywanych ćwiczeniach, pomaga zrozumieć mechanizmy działania zespołowego, daje możliwość realnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Moderowana przez trenera, kształtuje docelowe dobre praktyki,
   • world cafe – metoda pracy przemieszczających się zespołów. Jej celem jest wypracowywanie bogactwa spojrzeń uczestników na dane zagadnienie w różnych aspektach. Generuje dynamikę i wspólne wypracowywanie propozycji i rozwiązań,
   • testy – dają uczestnikom podstawę do indywidualnej samoanalizy swoich cech charakterologicznych, posiadanych wrodzonych tendencji, zalet i niedoskonałości. Zapewniają dyskrecję (anonimowość). Analiza testów odbywa się publicznie, jednak nawet trener szkolenia nie wie, który z wyników jest wynikiem danego uczestnika. Sprzyja to „uczciwemu” wypełnianiu testów, które dzięki temu dają wiarygodne wyniki. Interpretacja testu (nawet w przypadku uniwersalizmu opracowania) dokonywana jest w odniesieniu do współpracy zespołowej, czyli zgodnie z założeniami treningu,
   • praca grupowa – w kilkuosobowych grupach analiza omawianych zagadnień w ramach danego modułu i prezentacje zespołowe,
   • case study – na przykładzie pozwala uczestnikom analizować sytuacje związane z zrachowaniami bohaterów studium przypadku w powiązaniu z tematyką szkolenia,
   • scenki i symulacje – dzięki nim ćwiczymy sytuacje, które czekają nas w codziennej rzeczywistości pozaszkoleniowej, analizujemy dobre praktyki i zachowania, które warto niwelować.

     

    TRENER: Piotr Wiroński

    TERMIN: 21 – 22 września 2019 r., sobota 10:00 – 18:00, niedziela 9:00 – 17:00

    PIOTR WIROŃSKI

    Doktor nauk humanistycznych, specjalizacja: językoznawstwo. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (od roku 2005), Certyfikat Mentora (od roku 2013) oraz Międzynarodowy Certyfikat Doradcy i Asesora (od roku 2015). Przeprowadził ponad 9000 godzin szkoleniowych, także dla trenerów. Prowadził szkolenia m.in. w Akademii Mistrzów Treningu i Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK.

    Od 2004 r. członek władz Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik, (w latach 2010-2014 – Wiceprezes). Twórca, założyciel i od początku istnienia (2005 r.) Koordynator Małopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania.

    Prowadzi stałe zajęcia m. in. w AGH i Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Twórca licznych programów i narzędzi autorskich, autor publikacji, w tym książkowych, z zakresu trenerstwa i edukacji.

    Laureat nagrody „Bene Merenti”, wręczonej podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, a także medalu za działalność samorządową

    Specjalizacje szkoleniowe: wystąpienia publiczne, język w biznesie, komunikacja interpersonalna, obsługa klienta, zarządzanie zespołem, negocjacje, kampania wyborcza.

    Firmy, instytucje i placówki, dla których trener m.in. prowadził szkolenia i treningi indywidualne:

    • Grupa Maspex
    • Procter & Gamble
    • Team-technik Production
    • Sonion s.a.
    • Kompania Węglowa
    • Stigo sp. z o.o.
    • Aesculap Chifa
    • Kraftworks
    • Bank BGŻ
    • Lewiatan Holding s.a.
    • Fundacja „Academica“
    • Nexteer Automotive Poland sp. z o o.
    • Japan Tobacco International
    • Avon Cosmetics Polska
    • Stowarzyszenie Mensa Polska
    • Lafagre Kruszywa i Beton Sp. z o.o.
    • Tauron Energia
    • Zarząd Główny i prezesi regionalni Polskich Sieci Handlowych Lewiatan
    • Wyższa Szkoła Biznesu w Toruniu
    • Grupa Kapitałowa „Cersanit”
    • Krakowski Park Technologiczny
    • Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
    • META Regalbau Polska Sp. z o.o.
    • CMP Medica Poland sp. z o.o.
    • Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie
    • Nornic House
    • Cracow Union
    • Qumak-Sekom S.A.
    • Bongrain Polska
    • Polskie Sieci Energetyczne
    • Urząd Miasta Krakowa
    • Urząd Marszałkowski Miasta Łodzi
    • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
    • Politechnika Krakowska
    • liczni prywatni przedsiębiorcy, właściciele firm jednoosobowych i spółek

    Share This