Efekty stosowania różnych strategii uczenia się i rozwoju

Efekty stosowania różnych strategii uczenia się i rozwoju

Strategia uczenia się, to założony i zaplanowany przez trenera kierunek i zakres działania, w którym szkolenie (rozumiane jako działanie rozwojowe) będzie podążać do założonego celu. Leslie Rae definiuje ową strategię jako „ukierunkowanie szkolenia” i wiąże z pewną...
Wystąpienia publiczne i autoprezentacja – część 1

Wystąpienia publiczne i autoprezentacja – część 1

Myśląc o wystąpieniach publicznych wielu z nas ma przed oczami siebie na wielkiej scenie przed szeroką publicznością. Często w teatrze lub domu kultury. Oślepiają nas reflektory, a nagłośnienie sprawia, że słychać nas na całe miasto. Ręce i nogi nam drżą zanim zdążymy...